Käyttöehdot

Käyttöehdot ohjelman ja kohteiden ilmoittajille

Raasepori postiluukku

Jaa tämä sivu

Käyttöehdot

Homeandfound.fi on tapahtuma-alusta, jota ylläpitää Yhteismaa ry, Home&Found-kierrätyasuntofestivaalin järjestämistä varten. Yhteismaa ry ylläpitää tapahtuman verkkosivua ja markkinoi tapahtumaa parhaan kykynsä mukaan, pyrkien tuomaan näkyvyyttä ja kävijävirtoja kaikille mukaan ilmoittautuneille. Yhteismaa myös neuvoo kohteiden ja ohjelman ilmoittajia niin verkkoalustan käytössä kuin ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tälle sivustolle ja Home&Found-kierrätysasuntofestivaaliin mukaan ilmoittautuvat tahot vastaavat itse oman tapahtumansa (esim. asuntonäyttö, kulttuurisisältö, ruoka-, juoma- tai majoituspalvelu) tuotannosta, rahoituksesta, ja mahdollisesta lipunmyynnistä. He järjestävät itse oman tapahtumansa mahdollisesti tarvitsemat fasiliteetit, luvat ja vakuutukset.

Kohteiden ilmoittajat vakuuttavat että kohteen tiedot ovat oikein, ja sitoutuvat muuttamaan tietoja tarvittaessa ja poistamaan kohteen mikäli se ei enää ole vapaana. Mikäli kohteiden myyjät/omistajat pyytävät Yhteismaa ry:n edustajia laittamaan kohdeilmoituksen heidän puolestaan, he sitoutuvat tarkistamaan ilmoituksen sisällön vastaamaan sen oikeellisuudesta.

Yhteismaa ry:n Home&Found-kierrätyasuntofestivaalin edustajat pidättävät oikeuden stilisoida verkkosivuille laadittuja materiaaleja ja hyödyntää niitä haluamallaan tavalla Home&Found-kierrätysasuntofestivaalin markkinoinnissa, kaikkien osapuolten hyötyä tavoitellen. Yhteismaa ry pidättää oikeuden olla julkaisematta sellaista sisältöä, jonka se ei näe soveltuvan tapahtumaan.

Vastuuvapaus

Yhteismaalla on oikeus tuottaa ja tarjota verkkoalusta, sen sisältö ja ominaisuudet parhaaksi valitsemallaan tavalla. Yhteismaalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lisätä, muuttaa ja poistaa verkkoalustalta kohtia. Yhteismaa pyrkii ylläpitämään alustaa parhaan kykynsä mukaisesti, mutta ei takaa verkkoalustan keskeytyksetöntä, oikea-aikaista ja virheetöntä toimivuutta ja saatavuutta.

Yhteismaa pyrkii, silloin kuin se katsotaan kohtuudella mahdolliseksi, sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottamaan verkkoalustalla tapahtuvista muutoksista ja katkoksista osallistujille.

Yhteismaa pyrkii huolehtimaan verkkoalustan tietoturvallisuudesta. Yhteismaa ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden kuten virusten aiheuttamista vahingoista. Käyttäjät vastaavat itse omien laitteidensa ja järjestelmiensä suojauksesta.

Yhteismaa ry ei vastaa mistään tapahtuman aikana aiheutuneista vahingoista. Yhteismaa ei ole vastuussa eikä missään tapauksessa korvaa suoria, epäsuoria, välittömiä tai välillisiä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvia vahinkoja tai erityisvahinkoja, joita verkkoalustan käytöstä voi aiheutua. Yhteismaa ei vastaa kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta tai näistä aiheutuvista vahingoista tai kuluista. Yhteismaa ei myöskään ole vastuussa verkkosivun sisältämistä virheistä, puutteista tai myöhästymisestä.

Ylivoimainen este. Yhteismaa ry ja Homeandfound.fi:n rekisteröity käyttäjä vapautuvat velvoitteestaan noudattaa käyttöehtoja ja velvoitteita siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun Käyttöehtojen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).