Mylly Trollböle
Puro myllyn takana
Näe ja koe Ekenäs

Den unika Trollböle gamla kvarnen

I närheten av Ekenäs centrum ligger kulturhistoriskt värdefulla Trollböle vattenkvarn som har en lång och mångsidig historia bakom sig. Kvarnbyggnaden i gråsten är byggd på 1800-talet men byggnadens bottendel kan vara betydligt äldre.
Vid bäcken som rinner från nuvarande Kvarnträsket, (tidigare Byträsk, Dammträsk) fanns det en kvarn redan på 1600-talet och ända fram till 1950-talet. På motstående sida av bäcken fanns en såg som också var vattendriven och enligthistoriebeskrivningarna så skulle denna såg ha varit grundad redan 1559.
Trollböle kvarn och dess omgivning har nyligen införts till registret över fornlämningar.
I byggnaden finns också mycket välbevarade byggnadselement. Det finns en betydande mängd original mekanismer, kvarnstenar, kugghjul och maskineri. För att bevara kvarnbyggnaden så har man grundat en förening (Västra Nylands Byggnadsvårdsförening rf), som har gjort ett 5-årigt hyresavtal med Raseborgs stad.
industri arv. Den lokala museimyndigheten är också delaktig som experthjälp.
Målsättningen för Trollböle kvarn och dess omgivning är att skapa ett intressant objekt för raseborgare och turister.
”Mycket finns och göra, ekonomiskt stöd och arbete behövs för många år, men objektet är definitivt värt mödan”

I evenemanget kan du höra mera om föreningen och målet av kvarn projektet.

Var vänlig och parkera bilar inte till kvarnens gård område.

Basinformation

Tid

Föreningen Kvarnen är på plats lördag 11.6 klo 11-13. Vi talar svenska, finska och engelska.

Prislista

gratis

Ankomst

Trollbölevägen 15. Ungefär 3 km from Ekenäs centrum. Kom med fots, cykel eller bil.

Ort

Ekenäs

Open map