Höghus Raasepori

Stenåker Billnäs

Tarjous /Anbud

2r+k

Basinformation

Beskrivning av objektet

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande aktielägenhet i Billnäs
Raseborgs stad bjuder ut till försäljning aktielägenheten A3 i Bostads Ab Såg Asunto Oy vid Stenåkersvägen 10 A 3. Bostaden består av 2r + k med balkong, 59,5 m² i 1:a våningen.
Huset är byggt 1975, i bolaget utförda saneringar och planerade åtgärder framgår ut bifogat disponentsintyg och övriga dokument.

Raseborgs stad ansvarar inte för funktionen av serviceproducentens program.
Raseborgs stad förbehåller sig rätten att avsluta eller förlänga försäljningstiden.
De anbud som lämnas in via nätauktionen är bindande.
Objektet säljs till högstbjudande (totalpris, €). Säljaren förbehåller sig dock rätten att godkänna eller förkasta det högsta anbudet. Villkorliga anbud godkänns inte.
Objektet säljs i det skick det är och med den utrustning som finns i annonsen och vid köptillfället.
Beskrivningarna i annonsen är enbart säljarens bedömning av objektet.
Den som deltar i auktionen ska bekanta sig med objektet före lämnande av bindande bud. Genom att lämna bud godkänner budgivaren objektet och dess skick.
Köparen erlägger köpesumman vid köptillfället. Äganderätten övergår till köparen genom undertecknandet av köpebrevet samt då köpesumman är erlagd.

Försäljningen kräver beslut av Raseborgs stadsstyrelse. Försäljningsbeslutet framläggs till påseende och på beslutet tillämpas besvärstid i enlighet med kommunallagen. Slutligt köp ska ingås senast två månader efter att beslut om försäljning vunnit laga kraft.

Anbud på BAB Såg A 3 bör inlämnas via Huutokaupat.com senast 15 augusti 2022 kl. 18.00.
Anbud som lämnats in på annat sätt eller efter ovannämnda tidpunkt förkastas.
Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, roger.nyberg(at)raseborg.fi, tfn 019 289 3821.
STADSSTYRELSEN


Raaseporin kaupunki myy tarjouksen perusteella osakehuoneiston Billnäsissä
Raaseporin kaupunki tarjoaa myyntiin osakehuoneiston A3 Bostads Ab Såg Asunto Oy:ssä, os. Kivipellontie 10 A 3. Huoneisto on 2h + k parvekkeella, 59,5 m² 1. kerroksessa. Rakennus on rakennettu 1975, rakennuksessa tehdyt saneeraukset ja suunnitellut toimenpiteet käyvät ilmi liitteenä olevasta isännöitsijätodistuksesta ja muista asiakirjoista.
Raaseporin kaupunki ei vastaa palveluntarjoajan tietojärjestelmän toimivuudesta.
Raaseporin kaupunki pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.
Nettihuutokauppaan jätetyt tarjoukset ovat sitovia.
Kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle (kokonaishinta, €). Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se on ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä.
Ilmoituksen kohdekuvaukset ovat ainoastaan myyjän arviota myytävästä kohteesta. Huutokauppaan osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
Ostaja maksaa kauppahinnan kaupantekotilaisuudessa. Kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoittamisella ja kauppahinnan maksamisen jälkeen.

Kauppa vaatii Raaseporin kaupunginhallituksen päätöksen. Myyntipäätös asetetaan nähtäville ja päätöksestä on kuntalain mukainen valitusaika. Lopullinen kauppa on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta.

Tarjoukset Tarjous AOy Såg A 3:sta jätetään Huutokaupat.com kautta viimeistään 15. elokuuta 2022 klo 18.00 mennessä. Muilla tavoin tai yllä olevan aikataulun jälkeen jätetyt tarjoukset hylätään.
Lisätietoja antaa mittauspäällikkö Roger Nyberg, roger.nyberg(at)raseborg.fi, puh. 019 289 3821.
KAUPUNGINHALLITUS

Typ av objekt

Höghus

Gatuaddress

Kivipellontie 10

Stad

Raasepori

Postnummer

10300

Ort

Billnäs

Skick

Hyvä

Till salu, uthyrning eller preliminärt test

Till salu

Open map