Tietosuojaseloste

Sivustomme ei kerää sivun katselijoista tietoa

Jaa tämä sivu

Homeandfound.fi-tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus täällä) mukainen tietosuojaseloste.

Homeandfound.fi -sivusto ei kerää käyttäjistä mitään yksilöityjä tietoja. Ainoastaan niistä, jotka rekisteröityvät sivustolle ja ilmoittavat sivustolle kohteen tai ohjelmaa, kerätään tietoja. Heistä kerätään vain ne tiedot, jotka he itse sivustolle ilmoittavat.

1. Rekisterinpitäjä

  • Nimi: Yhteismaa ry (”Yhteismaa”)
  • Y-tunnus: 2520758-5
  • Postiosoite: Pursimiehenkatu 24 b 24, 00150 Helsinki

2. Tietojen käsittelijät ja säilyttäjät

Tietoja käsitellään tai säilytetään Homeandfound.fi-verkkosivuston tietokannassa sekä Mail Chimp -alustalla. Nämä palvelut noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojaavat tiedot korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti.

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

4. Rekisterin nimi

Homeandfound.fi-asiakasrekisteri

5. Kerättävät tiedot, tietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Yhteismaa pyytää käyttäjiltä vain alustan toimivuuden ja Home&Found-kierrätysasuntofestivaalin kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Yhteismaan ja palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sen sopimuksen mukaan, joka syntyy kun käyttäjä käyttää palvelua ja hyväksyy samalla sen käyttöehdot. Rekisteriin tallennetaan asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyviä yhteystietoja kuten nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjien viestit palvelussa tallentuvat palvelun tietokantaan, ja näin syntyvää tietoa käytetään palvelun ja tapahtuman kehittämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite, puhelinnumero, postinumero ja -toimipaikka
  • Käyttäjätunnus ja salasana
  • Kielipreferenssi

Käyttäjän ilmoituksen/ilmoitusten tiedot:

  • Rekisteri sisältää käyttäjän verkkosivulle laittaman ilmoituksen tiedot

Yhteystietoja käytetään myös viestimiseen perustuen yleishyödyllisen yhdistyksen oikeutettuun etuun ylläpitää suhdetta käyttäjäyhteisöön. Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Emme hanki käyttäjistä muita tietoja.

Emme myy tietoja eteenpäin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteismaa ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Liiketoimintakaupan seurauksena Yhteismaa voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuille henkilöille annetaan ohjeet järjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tietojärjestelmien käyttöoikeus annetaan ainoastaan niille henkilöille, joilla työtehtäviensä vuoksi perusteltu tarve järjestelmän käyttöön.

8. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen itseään koskevan tiedon korjaamista, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen jonkun käyttötarkoituksen suhteen, joidenkin tietojen keräämisen ja jonkun käyttötarkoituksen vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Mahdolliset pyynnöt pauliina@yhteismaa.fi

9. Eväisteiden käyttö

Homeandfound-verkkosivu ei käytä evästeitä.

10. Tietojen käsittelyaika

Tietoja säilytetään 1 vuotta, minkä jälkeen käsittelyperuste arvioidaan uudelleen ja tiedot joko poistetaan tai säilytetään.