Obebodda hus

Låt oss rädda landsbygdens ödehus!

Asumatontalo

Jaa tämä sivu

1. Anmäl obebodda fastigheter i Raseborg

Om du äger eller känner till ett obebott hus i Raseborgsregionen, hör vi gärna av dig! Home&Found söker hus i Raseborg som står tomma, men vars ägare inte vill sälja eller hyra ut dem. Vi samarbetar med MTK:s Autiotalot-projekt, som skapat mallar för hur ödehus kan tas i bruk, med avsikt att bevara dem i beboeligt skick genom uppvärmning och underhåll.

Ifall du känner till, eller om du eller kanske din släkt är i besittning av ett hus som står oanvänt, hör av dig till oss så försöker vi inkludera det i Home&Found-evenemanget. Observera att du inte förbinder dig till något genom att anmäla en fastighet.

Lämna dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om hur Autiotalot-projektet fortskrider.

2. Vill du flytta ut på landet och ta hand om ett ödehus?

Home&Found söker hus i Raseborg som står tomma, men vars ägare inte vill sälja eller hyra ut dem. Vi samarbetar med MTK:s Autiotalot-projekt, som skapat mallar för hur ödehus kan tas i bruk, utan att ingå köp- eller hyreskontrakt. Avsikten är att bevara och upprätthålla övergivna fastigheter genom att låta människor flytta in i dem. Ibland kan boendet till och med vara avgiftsfritt.

Kunde du tänka dig att flytta in i ett övergivet hus? Lämna dina kontaktuppgifter så håller vi dig ajour med Autiotalot-projektet, och meddelar då vi finner och kan visa upp ödehus i Raseborgsregionen.


Anmäl ett övergivet hus, eller ditt intresse att bo i ett

Ange all relevant information med egna ord

Dela!

Mera info om Autiotalot-projektet

MTK-projektet skapar en mall och webbplattform

Till Autiotalot-sidan