Samarbetspartners

Home&Found produceras som gemenskapssamarbete.

Raasepori tuoleja

Jaa tämä sivu

Huvudfinansiär för Raseborgs Home&Found-festival är Nylands förbund. Landskapsförbundet utvecklar och planerar den gemensamma framtiden för Nyland med utgångspunkt i internationalisering, landskapets attraktionskraft och invånarnas välmående.

Läs mer om Nylands förbund


Raseborgs stad är Home&Founds delfinansiär och viktiga partner. För tillfället arbetar man bland annat med framtidens stadsplanering, där de olika stadsdelarnas och byarnas invånares önskningar spelar en central roll.

Raseborgs stads hemsidor.


Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder Home&Founds arbete i Karis-Pojo-området.

Stiftelsens hemsidor.


Billnäs bruk är ett av de många vackra bruksorterna i Raseborg, nyligen återupprättad till sin forna glans. Här hittar du logi, restaurang, sommarterrass och många olika evenemang. Home&Founds största enskilda program Boendemässan arrangeras vid Billnäs bruk.

Brukets hemsidor.Finlands Byar är en förening för över 4 000 byaföreningar och stöder lokala utvecklingsprojekt på landsbygden. Home&Found samarbetar med Finlands Byar genom projektet Öppna Byar, Avoimet Kylät.

Läs mera om Finlands Byar.


Oikotie är en ledande onlineplattform för att köpa och sälja bostäder, tomter, stugor och fritidsbostäder, såväl som arbetsplatser. Oikotie och Home&Found samarbetar bland annat genom att privatpersoner som ställer ut sin bostad på festivalen får en gratis annons på Oikotie.

Oikotie.fi


Fiskars Village är del av Fiskars Group, vars vision är att positivt och hållbart förbättra människors vardag. Fiskars Village är ett livligt och traditionellt brukssamhälle, där drygt 500 invånare, konstnärer, designers och hantverkare skapar en unik kreativ samfällighet. Fiskars Village står också värd för program under Home&Found-festivalen, och Fiskars deltar även i Boendemässan i Billnäs.

Fiskars Villages hemsidor.Fiskars Village Art & Design Biennale arrangera vid Fiskars bruk och Raseborgsområdet 22.5–4.9 2022. Home&Found-återvinnigsbostadsfestivalen och Fiskars Village Art & Design Biennale samarbetar om programmet.

Fiskars Villages hemsidor.


Västra Nyland är regionens svenskspråkiga nyhetstidning som utkommer två gånger i veckan. Home&Found, Västra Nyland och KSF-Media samarbetar med kommunikation kring festivalen.

Västra Nylands hemsidor.