Festivalens marknadsföring och kommunikation

Tillsammans får vi större synlighet och publik

Raasepori

Jaa tämä sivuHome&Found festival för återbruksboende marknadsför evenemanget främst i sociala medierna Facebook och Instagram. Vi kommer även att köpa annonsering och strävar till att synas i de stora medierna (tv, radio, tidskrifter) genom våra kommunikationsinsatser. Synligheten ökar ju närmare evenemanget vi kommer och planeras toppa kring tre veckor före.

Genom att delta i programmet ges även ditt objekt eller programnummer synlighet. Vi inkluderar din presentation på våra nätsidor och i kartvyn, så det blir lätt för besökarna att hitta fram. Du kan också använda dessa resurser i din egen marknadsföring.

I vår egen kommunikation informerar vi om programpunkter och bostadsobjekt, dels som enskilda intressanta innehåll, dels som tematiska helheter.

Deltagarnas insats i marknadsföringen

Det är viktigt att samtliga festivalens tio- och hundratals deltagare och samarbetspartners deltar i att marknadsföra och kommunicera evenemanget. På det sättet mångdubblar vi synligheten och intresset, och skapar tillsammans ett stort och lyckat evenemang!

Samtliga deltagare har även möjlighet att köpa mer synlighet för sitt bostadsobjekt eller programnummer. Kontakta Heli Mäenpää (heli.maenpaa(@)homeandfound.fi).

Marknadsföringsmaterial

För bostäder
För Billnäs mässan

För program


Vi tillhandahåller digitala visuella element till alla deltagare. Materialet kan användas för att synliggöra evenemenaget i egna kanaler.

Följ oss på sociala medier och håll dig ajour med planeringen! Vi följer dig tillbaka.

Facebook.com/homeandfoundfestival
Instagram.com/homeandfoundfestival