Användarvillkor

Raasepori postiluukku

Jaa tämä sivu


Användarvillkor

Homeandfund.fi är en evenemangsplattform som upprätthålls av Yhteismaa rf. Med avsikten att arrangera Home&Found festival för återbruksboende. Yhteismaa upprätthåller nätsidorna och marknadsför evenemanget enligt bästa förmåga, och strävar till att dirigera synlighet och besökare till samtliga deltagare. Yhteismaa informerar och handleder också deltagare i användningen av nätsidorna, såväl som i arrangerande av programpunkter och förevisningar av bostadsobjekt.

Den som deltar i Home&Found-festivalen ansvarar själv för produktion, finansiering och eventuell biljettförsäljning till sitt programnummer eller bostadsvisning. Deltagarna står själva för faciliteter, mat, dryck, programinnehåll och logi samt eventuella tillstånd och försäkringar. Den som anmäler ett bostadsobjekt försäkrar samtidigt att uppgifterna om objektet är korrekta, och förbinder sig till att vid behov uppdatera uppgifterna samt radera objektet då det inte längre är tillgängligt.

I det fall att ägaren/säljaren av ett bostadsobjekt ber Yhteismaa rf:s representanter att på ägarens/säljarens vägnar placera en annons för objektet, förbinder sig ägaren/säljaren att kontrollera uppgifterna i annonsen och svara för dess riktighet.

Yhteismaa och Home&Found-festivalens representanter förbehåller sig rätten att stilisera material och använda det i festivalens marknadsföring på det sätt man anser bäst. Yhteismaa förbehåller sig också rätten att låta bli att publicera material som man inte anser lämpligt för evenemanget.

Ansvarsfrihet

Yhteismaa har rätt att producera och erbjuda webbplattformen, dess innehåll och egenskaper på det sätt man finner bäst. Yhteismaa har rätt att när som helst och utan förvarning tillägga, ändra och radera innehåll på plattformen. Yhteismaa strävar till att upprätthålla plattformen på bästa möjliga sätt men kan ej garantera avbrottsfri, omedelbar eller felfri funktion och tillgänglighet.

Yhteismaa strävar till att, när det inom rimlighetens gränser är möjligt, informera om ändringar och driftsavbrott till deltagarna på plattformen.

Yhteismaa strävar till att ombesörja plattformens datasäkerhet. Yhteismaa är dock inte ansvariga för brister i datasäkerheten och skador på grund av till exempel datavirus. Användarna ansvarar själva för datasäkerhetsskyddet i sina egna apparater och system.

Yhteismaa frånsäger sig ansvar för alla eventuella skador som inträffar under evenemanget. Yhteismaa är inte ansvarigt för och kompenserar under inga omständigheter varken direkta, indirekta, omedelbara eller i andra hand uppkomna skador som användningen av plattformen kan medföra. Yhteismaa ansvarar inte för tredje parters, såsom mobil- eller dataoperatörers verksamhet, eller skador och omkostnader orsakade av dessa. Yhteismaa är inte heller ansvarigt för eventuella felaktigheter, brister eller förseningar i innehållet på plattformen.

Force majeure. Registrerade användare på Yhteismaa rf och Homeandfound.fi frigörs från plikt att efterleva användarvillkoren under den tid och i den utsträckning som försummelsen att fullfölja användarvillkoren beror på oöverkomligt hinder (force majeure).